THỨ 3 PHIM VIỆT

19-Thg12-2022

“Thứ 3 : Ngày phim Việt” : Áp dụng từ ngày 20/01/2022 
-Áp dụng giá : 45 k cho tất cả các phim Việt vào ngày thứ 3 hàng tuần.
-Chương trình khuyến mãi áp dụng cho khách hàng mua vé các phim Việt Nam.
-Chương trình không áp dụng đồng thời cùng các CTKM khác, không áp dụng cho Suất chiếu đặc biệt (Sneak Show), Không áp dụng vào ngày lễ tết.
-Chương trình áp dụng cho mọi đối tượng khách hàng.