Chính sách bảo mật thông tin
a. Mục đích và phạm vi thu thập: 
Việc thu thập dữ liệu thông tin khách hàng của starlight.vn bao gồm: 
 
- Họ và tên; Ngày tháng năm sinh; Số điện thoại; Thư điện tử (email)
 
- Giới tính;
 
- Địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao nhận sản phẩm;
 
- Tài khoản Ngân hàng, thông tin thanh toán;
 
- Thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào Các Dịch vụ hoặc Ứng Dụng;
 
- Thông tin về mạng, bao gồm danh sách liên hệ của bạn khi đồng ý chia sẻ trên thiết bị của bạn, và những người và tài khoản mà bạn có tương tác;
 
- Hình ảnh hoặc âm thanh hoặc video;
 
- Dữ liệu truyền thông hoặc liên lạc, ví dụ như các tùy chọn nhận thông tin quảng cáo từ chúng tôi hoặc các bên thứ ba của bạn, tùy chọn phương tiện liên lạc và lịch sử thông tin liên lạc với chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, và các bên thứ ba khác;
 
- Thông tin sử dụng và giao dịch, bao gồm chi tiết về lịch sử tìm kiếm, giao dịch, quảng cáo và nội dung hiển thị mà tương tác với Nền Tảng, cũng như các sản phẩm và dịch vụ có liên quan của bạn;
 
-  Dữ liệu về địa điểm;
 
- Dữ liệu tổng hợp về nội dung người dùng sử dụng.
 
Đây là các thông tin mà Starlight Cinemas cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi giao dịch với Starlight Cinemas và để Starlight Cinemas liên hệ xác nhận khi khách hàng đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng. 
 
Trong quá trình giao dịch thanh toán tại starlight.vn, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.
 
Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động giao dịch với starlight.vntrong hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho starlight.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp. 
Mục đích sử dụng thông tin khách hàng
 
Starlight Cinema thu thập, sử dụng, tiết lộ, và thực hiện các biện pháp xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau đây:
 
- Định danh, xác thực và kiểm tra thông tin của bạn;
 
- Để giải quyết hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ khách hàng, thực hiện các chỉ thị của bạn, duy trì liên lạc với bạn, hỗ trợ cho bạn trong việc sử dụng Ứng Dụng, sử dụng Dịch Vụ và giải đáp thắc mắc của bạn liên quan đến Ứng Dụng, Dịch Vụ do Starlight cung cấp.
 
- Để quản lý, điều hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc bạn sử dụng và/hoặc truy cập Các Dịch Vụ và Ứng Dụng (bao gồm các sở thích của bạn), cũng như quan hệ và tài khoản người dùng của bạn với chúng tôi;
 
- Để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho bạn về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường;
 
- Thông báo nhanh chóng và kịp thời đến bạn các thông tin của chương trình khuyến mại, các chương trình ưu đãi, thông tin quảng cáo và/hoặc thông tin của các hoạt động xúc tiến thương mại khác. Vì mục đích tiếp thị và quảng cáo, trong trường hợp này, để gửi cho bạn qua các phương tiện và phương thức liên lạc khác nhau, thông tin và tài liệu tiếp thị và quảng bá liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của các bên thứ ba mà Starlight Cinema  có thể hợp tác hoặc liên kết) mà Starlight Cinema  (và/hoặc các bên liên kết hoặc công ty có liên quan của nó) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, cho dù các sản phẩm hoặc dịch vụ đó tồn tại vào lúc này hoặc được tạo ra trong tương lai. Bạn có thể hủy đăng ký nhận các thông tin tiếp thị tại bất cứ thời điểm nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các tài liệu tiếp thị điện tử.Starlight Cinema có thể sử dụng các thông tin liên hệ của bạn để gửi các bản tin và/hoặc tài liệu truyền thông từ chúng tôi hoặc từ các công ty có liên quan của Starlight
 
- Để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo Các Dịch Vụ của Starlight Cinema hoạt động suôn sẻ;
 
- Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng Ứng Dụng;
- Khảo sát thị trường, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, thống kê và phân tích thông tin khách hàng, thói quen tiêu dùng để hỗ trợ việc vận hành và kinh doanh của Starlight Cinema và các công ty liên kết, các công ty khác cùng hệ thống Starlight Cinema
 
-Để cho phép kiểm tra và khảo sát khác để, ngoài những hoạt động khác, xác thực quy mô và thành phần của đối tượng mục tiêu của chúng tôi, và hiểu được trải nghiệm của họ với Các Dịch Vụ của Starlight Cinema;
 
- Để lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và/hoặc duy trì sổ sách nội bộ hoặc theo quy định;
 
- Lưu trữ, quản lý, dự phòng cho việc phục hồi sự cố hay cho các mục đích tương tự khác;
 
- Điều tra tai nạn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại và các hoạt động khác nhằm tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 
- Để đáp ứng bất cứ các mối đe dọa hoặc yêu cầu thực tế nào được khẳng định chống lại Starlight Cinema hoặc các yêu cầu khác liên quan đến các nội dung vi phạm quy định của các bên thứ ba;
 
- Phát hiện, ngăn chặn, điều tra và xử lý những hoạt động vi phạm chính sách, quy định của Starlight Cinema và/hoặc vi phạm quy định pháp luật Việt Nam;
 
- Tuân thủ các quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo theo quy định pháp luật về khuyến mại, lưu trữ hồ sơ, kiểm toán;
 
- Chia sẻ, truyền, đưa dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba khác (cho việc thực hiện các mục đích nêu trên và các mục đích phù hợp khác), bao gồm nhưng không giới hạn: các công ty liên kết, đối tác, đại lý, nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ, nhà thầu,bên thứ ba có quyền khác; hoặc theo yêu cầu của các đơn vị, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
b. Phạm vi sử dụng thông tin:
Công ty sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:
- Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng;
- Giao mã code đặt cho cho khách hàng;
- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và starlight.vn như các chương trình khuyến mãi, tri ân khách hàng, thay đổi giờ chiếu phim,…;
- Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
- Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Starlight Cinemas;
- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
 
c. Thời gian lưu trữ thông tin:
Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật tuyệt đối theo chính sách của starlight.vn.
d. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân:
Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng/ Khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:
 
- CÔNG TY CỔ PHẦN ENTERTAINMENT 2020
- Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ do CÔNG TY CỔ PHẦN ENTERTAINMENT 2020 cung cấp. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.
- Cơ quan nhà nước khi có yêu cầu Công ty cung cấp thông tin người dùng để phục vụ quá trình điều tra.
- Người mua và người bán xảy ra tranh chấp và yêu cầu Công ty là đơn vị hòa giải.
 
e. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ENTERTAINMENT 2020
Địa chỉ:  tầng 4, Toà nhà Siêu thị chợ Đà Nẵng, Số 46 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Email:  Support@Starlight.vn - Hotline: 1900 1722
 
f. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:
Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách hoặc yêu cầu Starlight Cinemas thực hiện việc này để thuận tiện cho các giao dịch về sau giữa khách hàng và starlight.vn
Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc bị rò rĩ thông tin cá nhân ra bên ngoài từ phía Starlight Cinemas. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Starlight Cinemas sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, Starlight Cinemas sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.
 
g. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:
Thông tin cá nhân của khách hàng tại Starlight Cinemas được Starlight Cinemas cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của starlight.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
 
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, Starlight Cinemas sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
 
Ban quản lý Starlight Cinemas yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Starlight Cinemas không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.