Tiêu chí phân loại phim theo lứa tuổi được quy định như sau: 
 
- P: Phim được phép phổ biến rộng rãi đến mọi đối tượng
 
- C13: Phim cấm phổ biến đến khán giả dưới 13 tuổi 
 
- C16: Phim cấm phổ biến đến khán giả dưới 16 tuổi
 
- C18:  Phim cấm phổ biến đến khán giả dưới 18 tuổi 
 
Starlight có quyền từ chối việc bán vé hoặc vào phòng chiếu với các khách hàng không đúng độ tuổi theo quy định trên.

Suất Chiếu Đặc Biệt là những suất chiếu được ra rạp trước ngày công chiếu chính thức.

Tất cả những phim được trình chiếu tại các rạp chiếu phim ở Việt Nam phải được kiểm duyệt, sau đó được cấp giấy phép phát hành và phạm vi phổ biến phim bởi Cục Điện Ảnh thuộc Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Việt Nam. Do đó, một số cảnh quay có thể được yêu cầu phải cắt bỏ bởi Cục Điện Ảnh để phù hợp với văn hóa của Việt Nam trước khi lưu hành. Tuy nhiên, không ngoại trừ một số phim sẽ không được cấp phép phát hành tại Việt Nam.