HỘP BẮP 2 NGĂN

19-Thg12-2022

HÔP BẮP 2 NGĂN - ƯU ĐÃI BẮP 2 VỊ CHO HỘI NGHIỀN BẮP RANG!

- 1 HỘP BẮP 2 VỊ CARAMEN VÀ PHÔ MAI 30OZ + 2 NƯỚC 220Z: 135.000 vnđ

- 1 HỘP BẮP 2 VỊ CARAMEN VÀ PHÔ MAI 30OZ + 1 NƯỚC 220Z: 105.000 vnđ