CHƯƠNG TRÌNH THÀNH VIÊN STARLIGHT

20-Thg12-2022

 
CHƯƠNG TRÌNH THẺ THÀNH VIÊN STARLIGHT
 
I. Tài khoản
1. Tài khoản
a. Khái niệm:
Tài khoản là khoản ghi nhận điểm thành viên khi khách hàng sử dụng tất cả các dịch vụ tại Trung Tâm. Cụ thể như sau:
- Điểm thưởng: là điểm phát sinh khi khách hàng giao dịch tại trung tâm, cộng với điểm tặng sinh nhật.
- Điểm thăng hạng: là điểm tích lũy nhưng không bị giảm trừ khi khách hàng quy đổi (không dùng để quy đổi)
b. Chức năng
- Điểm thăng hạng là cơ sở để xét nâng, giạm hạng thẻ thành viên 
- Điểm điểm thưởng dùng để quy đổi ra các dịch vụ 
- Tỷ lệ quy đổi điểm 01 điểm = 1.000 VNĐ 
II. Cấp độ thẻ thành viên
1. Điều kiện duy trì và nâng cấp hạng thẻ
 
Hạng thẻ Tổng điểm tích lũy
Star Young 0pts – 199pts
Star Gold 200pts – 399pts
Star Platium Từ 400pts trở lên
 
 
2. Chu kỳ xét hạng
- Khách hàng sẽ có ngày xét hạng chung là 31/12 hằng năm. Qua năm mới số điểm thăng hạng và điểm thưởng của khách hàng sẽ về 0.
- Những khách hàng mới đăng kí từ ngày 1/11 đến 31/12 sẽ được giữ nguyên điểm thăng hạng cho năm sau, không áp dụng xét hạng vào 31/12.
- Thăng hạng trước chu kỳ xét hạng: là trường hợp thành viên tích lũy đủ điểm để thăng hạng trước ngày xét hạng chung 31/12.
- Thăng hạng đúng chu kỳ xét hạng: là trường hợp đến ngày xét hạng chung 31/12 thành viên mới tích lũy để điểm để thăng hạng..
3. Điểm giữ lại sau khi xét hạng 
- Những KH đăng kí từ ngày 01/11 đến 31/12 sẽ được giữ nguyên điểm và ưu đãi.
- Những KH đăng kí từ 01/01 đến 31/10 điểm tích lũy và điểm tăng hạng của KH sẽ bị reset về 0, số điểm này sẽ tự động mất đi trên hệ thống phần mềm.
4. Tích điểm sau khi reset:
- Khách hàng được giữ hạng thẻ của năm trước và được hưởng ưu đãi của thẻ được giữ hạng.
- Khách hàng cần tích điểm lại từ đầu để tăng hạng 
VD: KH A sau khi điểm ở hạng Gold và điểm thăng hạng và tích lũy = 0đ. Trong năm đó KH A cần tích đủ 400 điểm để tăng hạng Platium và giữ hạng thẻ cần tích đủ 200đ
III. Quyền lợi thẻ thành viên
1. Ưu đãi thẻ 
- Các chương trình khuyến mãi định kỳ  áp dụng cho khách hàng có thẻ thành viên/tài khoản thành viên online
- Tất cả quyền lợi của KH yêu cầu cần mang theo thẻ thành viên/đọc sđt đăng kí thành viên, CMND và chính chủ
a. Hạng thẻ Star Young 
- Tích lũy: 20.000 VNĐ = 01 điểm 
- Tặng 01 combo mini 
- Tặng 01 vé xem phim 2D (trong tuần)
- Quà sinh nhật: 30 điểm thưởng + 01 combo mini bắp nước  (có giá trị sử dụng trong 1 tháng)
- * Lưu ý: Đối với thẻ hạng Star Young KH cần phát sinh giao dịch mới được nhận quà sinh nhật.
 
b. Hạng thẻ Star Gold 
- Tích lũy: 20.000 VNĐ = 01 điểm
- Tặng 01 combo mini 
- Tặng 01 vé xem phim 2D (trong tuần)
- Tặng 01 vé xem phim 2D (cuối tuần)
- Tặng 01 vé xem phim 3D (trong tuần)
- Quà sinh nhật: 30 điểm thưởng + 01 combo mini + 01 vé xem phim 2D (có giá trị sử dụng trong 1 tháng)
 
c. Hạng thẻ Star Platium 
- Tích lũy: 10.000 VNĐ = 1 điểm 
- Tặng 01 combo mini bắp nước
- Tặng 01 vé xem phim 2D trong tuần 
- Tặng 01 vé xem phim 2D cuối tuần
- Tặng 01 vé xem phim 3D (trong tuần)
- Tặng 01 vé xem phim 3D (cuối tuần
- Tặng 01 Coupon  xem phim đặc biệt ngày lễ, tết
- Quà sinh nhật: tặng 30 điểm thưởng + 1 combo mini bắp nước + 01 vé xem phim 2D trong tuần + 01 vé xem phim 2D cuối tuần (có giá trị sử dụng trong 1 tháng)
 
d. Lưu ý 
- Các ưu đãi có giá trị sử dụng đến 31/12 hàng năm 
- Mỗi ưu đãi chỉ được sử dụng 01 lần duy nhất
- Quà sinh nhật có giá trị 01 tháng tính từ ngày đầu tháng đến ngày cuối của tháng
- Các vé xem phim miễn phí không áp dụng vào lễ, tết (trừ 01 coupon đặc biệt) 
- Không áp dụng hình thức mua vé trực tuyến
- Các ưu đãi hạng Young/Gold/ Platium được phép kết hợp với nhau
- Khi đổi ưu đãi và điểm khách hàng phải xuất trình thẻ TV, CMND và có sự hiện diện của chủ thẻ 
- Những thành viên thăng hạng trước ngày xét hạng chung nhưng chưa nhận các ưu đãi hạng thẻ liền kề trước đó, sẽ được cộng dồn và nhận kết hợp với ưu đãi của hạng thẻ hiện tại.
 
VD: KH mở thẻ ngày 01/01/2018 đến ngày 01/06/2018 tích lũy đủ 200 điểm được thăng hạng Gold. Từ ngày 01/06/2018 đến 31/12/2018 KH sẽ được nhận cộng dồn quà của cả hạng Young và Gold
.Cũng KH trên sau khi xét hạng vào 31/12/2018 KH giữ hạng Gold cho năm 2019. Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 KH sẽ chỉ được nhận quà của duy nhất hạng Gold