border

TUYỂN DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP NTH
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 1. TUYỂN DỤNG TẠI STARLIGHT ĐÀ NẴNG

  Xem thông tin tuyển dụng ở STARLIGHT ĐÀ NẴNG tại đây

 2. TUYỂN DỤNG TẠI STARLIGHT BUÔN MA THUỘT

  Xem thông tin tuyển dụng ở STARLIGHT BUÔN MA THUỘT tại đây

 3. TUYỂN DỤNG TẠI STARLIGHT QUY NHƠN

  Xem thông tin tuyển dụng ở STARLIGHT QUY NHƠN tại đây

 4. TUYỂN DỤNG TẠI STARLIGHT BẠC LIÊU

  Xem thông tin tuyển dụng ở STARLIGHT BẠC LIÊU tại đây

 5. TUYỂN DỤNG TẠI STARLIGHT BẢO LỘC

  Xem thông tin tuyển dụng ở STARLIGHT BẢO LỘC tại đây

 6. TUYỂN DỤNG TẠI STARLIGHT HUẾ

  Xem thông tin tuyển dụng ở STARLIGHT HUẾ tại đây

 7. TUYỂN DỤNG TẠI STARLIGHT LONG AN

  Xem thông tin tuyển dụng ở STARLIGHT LONG AN tại đây

Loading