Bảng giá vé Starlight Kid

29-Thg12-2022

CẬP NHẬT BẢNG GIÁ VÉ STARLIGHT KID BUÔN MA THUỘT

CẬP NHẬT BẢNG GIÁ VÉ STARLIGHT KID BẢO LỘC

 

Note :
- Giá vé đã bao gôm 3 vòng tay ( 1 của bé , 2 của phụ huynh ) áp dụng từ thứ 2 đến CN.
- Giá vé đã bao gôm 2 vòng tay ( 1 của bé , 1 của phụ huynh ,phụ thu từ phụ huynh thứ 2) áp dụng Lễ,Tết