Logo center

starlight member

Chương trình thành viên

hotline: 19001722 VI EN

border

TUYỂN DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP NTH

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

I. TUYỂN DỤNG TẠI TP.QUY NHƠN.

        Xem thông tin tuyển dụng ở TP.Quy Nhơn tại đây 

II. TUYỂN DỤNG TẠI TP.ĐÀ NẴNG.

        Xem thông tin tuyển dụng ở TP.Đà Nẵng tại đây 

III. TUYỂN DỤNG TẠI TP.BUÔN MA THUỘT.

        Xem thông tin tuyển dụng ở TP.Buôn Ma Thuột tại đây 

IV. TUYỂN DỤNG TẠI BẠC LIÊU.

        Xem thông tin tuyển dụng ở Bạc Liêu tại đây 

V. TUYỂN DỤNG TẠI BẢO LỘC.

        Xem thông tin tuyển dụng ở Bảo Lộc tại đây 

VI. TUYỂN DỤNG TẠI HUẾ.

        Xem thông tin tuyển dụng ở HUẾ tại đây 

VII. TUYỂN DỤNG KHÁC.

        Xem thông tin tuyển dụng khác tại đây 

 

 

 

 

LÊN ĐẦU TRANGback top